POLARN O. PYRET VASTUTUS

Polarn O. Pyret sooviks on valmistada rõivaid lastele sõltuvalt nende vajadustest. Kõik Polarn O. Pyret´i rõivad on valmistatud loodust säästval viisil ning tänu sellele on lastel võimalik elada loodusega käsikäes.

Polarn O. Pyret saavutab oma eesmärgi kogu tootmisprotsessile kõrgeid standardeid seades, alustades tehasevarustusest kuni materjalide ja poesisustuseni välja. Kõik peab olema loodussõbralik ja samas peavad riided olema vastupidavad, mis kestaksid õdedelt-vendadele – ka see on üks keskkonnasäästlikkuse näiteid.

Polarn O. Pyret´i riided lubavad lastel jääda lasteks, nii täna kui ka homme. Polarn O. Pyret´i suurimaks prioriteediks on just riiete turvalisus, et lapsed võiksid kartmatult mängida, takerdumata nööridesse ja muudesse ohtlikesse detailidesse. 

Polarn O. Pyret´i lasteriiete turvalisus

Tootes lasteriideid, on see ennekõike suur vastutus. Polarn O. Pyret on seda suutnud 1976. aastast alates ja omab sel alal suurepärast kogemust. Üldine ja vankumatu reegel on, et ka kõige piseim detail tuleb läbi mõelda, et riided ei sisaldaks turvariski lapsele. Lasteriiete turvalisusele mõeldakse juba valmistamisprotsessi alguses, nii on näiteks kõik õmblused erakordselt pehmed, mis ei hõõru ega sega last.

Polarn O. Pyret on ka pikaajaline Rootsi Standardiseerimise Instituudi (Swedish Standards Institute) partner ja osaleb laste turvalisuse töörühmas (Working Group for Child Safety). Polarn O. Pyret analüüsib ja testib erinevaid riske, soovitusi ja regulatsioone, mis aitavad parandada lasteriiete turvalisust. Kuna Polarn O. Pyret´i poed on mitmes riigis, on vaja jälgida ka erinevaid lasteriiete turvanõudeid riigiti ning täpselt järgida nende täitmist.

Polarn O. Pyret kvaliteet

Polarn O. Pyret testib ja arendab oma toodete kvaliteeti jätkuvalt.

Mõned näited, mida Polarn O. Pyret testib oma riiete puhul:

 • kuidas materjalid pesule vastu peavad;
 • värvide püsivus/kuluvus;
 • lukkude kvaliteet;
 • nikli sisaldus;
 • põlemist aeglustavad omadused.

Kemikaalide kasutamine Polarn O. Pyret´i toodetes

Polarn O. Pyret´i prioriteediks on valmistada oma riided nii keskkonnasõbralikult kui võimalik. Palju aastaid pole Polarn O. Pyret kasutanud ühtegi nn musta nimekirja kuuluvat kemikaali. Mõned nimekirja ained on täiesti keelatud ja mõnda kasutatakse range kontrolli all. Must kemikaalide nimekiri põhineb Rootsi seadustele ja Euroopa Liidu regulatsioonidele (REACH Regulation on Chemicals).

Polarn O. Pyret jälgib kemikaalide kriteeriumi täitmist tootmisprotsessi laborikatsetes ja müügil olevatel rõivastel. Need testid on juhuslikud ja põhinevad riskianalüüsil, milles võetakse arvesse nii tootmistehnikat, tarnijat kui ka päritoluriigi sellealaseid seadusi. Selline järjepidev kontroll ja tehnoloogiate arendamine ning uuringute rahastamine on väga oluline, et muuta kogu protsess võimalikult keskkonnasõbralikuks. Polarn O. Pyret on ka mitmete kemikaalide järelvalveühenduste liige, nagu nt Rootsi Kemikaalide Agentuuri tekstiili ümarlaud (Textile Dialogue Discussion Forum Swedish Chemicals Agency) jpt.

Polarn O. Pyret´i keskkonnateadlikkus

Polarn O. Pyret on algusaastatest peale juhindunud loodussäästlikkust tootmispõhimõttest. Oluline on see, mis on lastele parim, sest lapsed on meie tulevik, kes soovivad elada jätkusuutlikus keskkonnas. Selle tõestuseks on Polarn O. Pyret´il esimene,1987.aastal turule tulnud ECO kollektsioon ning ka kollektsioon, mis tuli turule 20 aastat hiljem ja kannab üle terve Euroopa tuntud ökoloogilist Põhjamaade Luigemärki (Nordic Swan). Suund ökoloogiliselt puhastele riietele aina kasvab. Kõik järgnevate aastate Polarn O. Pyret´i kollektsioonid kannavad seda Põhjamaade Luigemärki ja on eeskujuks kogu maailma rõivatööstusele.

Aastail 2013–2014 muudab Polarn O. Pyret Põhjamaade Luigemärgi globaalse orgaanilise tekstiili standardi GOTS-märgi (Global Organic Textile Standard) vastu. GOTS on maailmas tunnustatud ökoloogiliselt puhaste rõivaste sertifikaat, mis hõlmab tootmisprotsessi igat lüli, alustades puuvilla kasvatamisest kuni valmisriieteni. Sealjuures on mõeldud ka vabrikutööliste tingimustele, puhta joogivee olemasolule jpm. Polarn O. Pyret on uhke, et on esimene lasteriiete firma Rootsis, kes on saanud selle kõrge tunnustuse ja kannab seda kohustust auga, keskendudes igale tootmisprotsessi lülile äärmiselt loodusteadlikult ja hoolikalt.

Polarn O. Pyret ECO tooted

Paljud Polarn O. Pyret tooted kannavad keskkonnateadlikku ECO logo ja on valmistatud vastavate reeglite järgi (nt kasutatakse looduslikku puuvilla, taaskasutatavaid sünteetilisi materjale jne).

Loodusliku puuvilla kasvatamisel on kasutatud ainult ökoloogilisi meetodeid, ei ole kasutatud pestitsiide ega väetisi. Samuti ei ole seda puuvilla geneetiliselt muundatud.

GOTS, globaalne orgaanilise tekstiili standard

GOTS on maailma juhtivaimaid ökostandardeid, mis on mõeldud tekstiilidele. GOTS-logo vahetab Polarn O. Pyret  toodete senise Põhjamaade Luigemärgi välja 2014. aasta jooksul.

Lugege GOTS’i kohta: www.global-standard.org ja www.global-standard.org/public-database/search/database/search_results.html

Taaskasutatud polüamiid

Polüamiid on täielikult taaskasutatav ja sellest valmistatakse mõningad Polarn O. Pyret´i õueriided. Materjali valmistatakse taaskasutatud plastikpudelitest või tekstiilitööstuse jäätmetest.

Nt fliis on tehtud polüestrist, materjalist, mis on valmistatud plastikust nimega polüetüleentereftalaatkile (PET), mida saadakse plastikpudelitest.

Valides Polarn O. Pyret´i ECO fliisi olete teinud igati keskkonnateadliku ning -sõbraliku valiku.

Polarn O. Pyret´i taaskasutus

Polarn O. Pyret´i eesmärk on alati olnud riiete kestvus, et neid saaksid kanda õed-vennad. Sellele aitab kaasa ka klassikaline disain, mis lubab samu riideid kanda nii poistel kui tüdrukutel. Polarn O. Pyret´i riietel on alati kaasas varutrukid/nööbid, sama värvi niidi/lõngaga nõelumiskomplekt ja kombinesooni pükstele mõeldud jalarihmad. Nii saab väikese vea ise kiirelt ära parandada ja ei pea riiet uue vastu vahetama.

Tootmine, mis arvestab inimeste ja keskkonnaga

Polarn O. Pyret valmistab oma riided erinevates riikides ja igas riigis on tagatud tööliste heaolu. Tootmistingimused on igati korrektsed. Polarn O. Pyret ei oma vabrikuid, vaid tooteid valmistatakse rohkem kui 70 vabrikus. Kõikides vabrikutes on töötajatele tagatud head töötingimused, mille üle valvavad järelvaatajad.

Praegu valmistatakse Polarn O. Pyret´i riideid järgmistes riikides: Bangladesh, Hiina, India, Leedu, Läti, Lõuna-Korea, Pakistan, Rootsi, Saksamaa, Tai ja Türgi.

Käitumiskoodeks

Nõudmised põhinevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsioonil ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töötajate õiguste konventsioonil. Polarn O.Pyret on aastast 2005 ka ärinõudeid edendava algatuse Business Social Compliance Initiative (BSCI) liige, mille järgi toimib enam kui 1000 ettevõtet kogu maailmas.

Polarn O. Pyret kontroll

Polarn O. Pyret kontrollisüsteem põhineb BSCI standarditel, kus kasutatakse sõltumatuid kontrolle. Arvesse võetakse töötajate nii füüsilisi, psühholoogilisi kui ka turvalisuse tingimusi. Kontrollid teevad ringkäike tehastes ja intervjueerivad ka tehase direktoreid, jälgitakse tööaega, palka, muid hüvesid, aga ka tööliste õigusi oma arvamust avaldada. 

Aastate jooksul on kontrollid välja toonud selle, et ainult paberi peal olevatest seadustest on vähe, peab olema ka pidev koolitus, kuidas erinevates olukordades tegelikult toimida, kuidas oma tehast arendada ja kuidas olukordi parandada. See eeldab mõlema osapoole – nii tehase kui ka kontrollija vahelist avatud dialoogi.

Kõikidel tehastel peavad olema võrdsed võimalused end arendada ja ajaga kaasas käia. Polarn O. Pyret on oma tehastes kehtestanud mõned n-ö vastuvaidlematud seadused, ehk null tolerantsi teatud asjade suhtes. Nii nt ei kasutata nendes tehastes kunagi lapstööjõudu, kui see on ikkagi juhtunud, saadetakse lapsed esmalt kooli ja palgatakse nad siis, kui nad on jõudnud vastavasse ikka. 

Vaata BSCI kohta pikemalt: www.bsci-intl.org/resources/bsci-video

Polarn O. Pyret teadlikkus keskkonnamõjudest

Polarn O. Pyret´i jaoks on kolm olulist punkti, millest ei taganeta:

 1. tootmises tuleb niipalju kui võimalik kasutada taaskasutatavaid materjale;
 2. tuleb sätestada kindlad reeglid, milliseid kemikaale võib kasutada, milliseid mitte;
 3. tuleb jätkusuutlikult kasutada looduvarasid, nt vett, ja vähendada kemikaalide kasutamist, et need ei satuks loodusesse.

Polarn O. Pyret  on ühinenud ka Rootsi tekstiilitööstuse veeinitsiatiiviga (Sweden Textile Water Initiative STWI), mis ühendab paljusid Rootsi rõivatööstusi ja õpetab, kuidas jätkusuutlikult vett kasutada.

Polarn O. Pyret transport

Tehased, mida Polarn O. Pyret kasutab, asuvad nii Euroopas kui Aasias ja transport on oluline lüli kogu protsessis. Euroopas kasutatakse maismaatransporti, Aasiast tuuakse kaup kohale meritsi. Üldiselt püütakse õhutransporti vältida.

Poliisid ja raportid:

 • Code of Conduct (Käitumiskoodeks)
 • Environmental Policy (Keskkonna poliis)
 • Animal Care Policy (Loomade kaitsmise poliis)
 • Sponsorship and Charity Policy (Sponsorluse poliis)

POLARN O. PYRET kuulub RNB Gruppi, mis annab välja iga-aastast keskkonna ja eetika raportit. Loe lähemalt: www.rnb.se