KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

9.1. Polarno Estonia OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

9.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt püsikliendiprogrammi PO.P+ klubi liikmeks, e-poe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

9.3. Polarno Estonia OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.

9.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Polarno Estonia OÜ, registrikoodiga 11536040, aadress: Narva mnt. 5,  10117 Tallinn, Eesti Vabariik.

9.5.Polarno Estonia OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

9.5.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

9.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

9.6. Punktides 9.5.1 ja 9.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Polarno Estonia OÜ.

9.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Polarno Estonia OÜ poole e-posti aadressil info@polarnopyret.ee.

9.8. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku Polarno Estonia OÜ poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise teavituse Polarno Estonia OÜ-le e-posti aadressile info@polarnopyret.ee  või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.

9.9. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Polarno Estonia OÜ poole e-posti aadressil info@polarnopyret.ee. Polarno Estonia OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Polarno Estonia OÜ hinnangul turvaline.

9.10. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel PO.P+ klubi programmi raames või e-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.